توفوردی + ام سی پ آ

توفوردی + ام سی پ آ

توفوردی + ام سی پ آ


نام تجاری: یو46کمبی
فرمولاسیون: 67.5% SL
دوره کارنس: ----

معرفی:
این علف کش در بازار با نام تجاری یو46کمبی فلوید U 46 combi fluid 67.5% SL - وجود دارد. توفوردی+ ام سی پی آ علف کشی است هورمونی، انتخابی و سیستمیک که دارای 360 گرم توفوردی و 315 گرم ام سی پی آ به صورت نمک آمینه در هر لیتر می‌باشد. این علف کش بصورت پس از رویش علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو مصرف می گردد و به سرعت از طریق ریشه و برگ جذب شده و در گیاه منتقل می‌شود. همچنین بصورت یک مانع رشد از طریق تأثیر در فعالیت اکسین و ایجاد اختلال در تنفس و رشد، علفهای هرز را از بین می برد. توفوردی+ ام سی پ آ پس از 4-1 هفته در اثر رطوبت و درجه حرارت خاک تجزیه شده و اثری از آن باقی نمی ماند. علیرغم اینکه این علف کش برای ماهیها سمی نیست از ریختن بقایای این سم در آبهای جاری و زیرزمینی خودداری نمائید. این سم برای زنبور عسل سمی نیست.

مکانیسم اثر:
نحوه اثر توفوردی+ ام سی پی آ به این صورت می باشد که ماده هورمونی آن به علت خاصیت سیستمیک توسط علفهای هرز پهن برگ از طریق برگ و ساقه جذب شده و سپس به تمام اندامهای علف هرز انتقال می یابد. توفوردی+ ام سی پی آ باعث تشدید تنفس و رشد غیر طبیعی و سریع علف هرز می شود که منجر به تحلیل رفتن مواد غذایی در گیاه و نهایتاً باعث از بین رفتن و مرگ علف های هرز می گردد.

موارد مصرف :
گندم و جو

نام محصول مورد مصرف میزان مصرف
گندم و جو علف های هرز پهن برگ 1 تا 2 لیتر در هکتار
نام محصولگندم و جو
میزان مصرفعلف های هرز پهن برگ
میزان مصرف1 تا 2 لیتر در هکتار


قابلیت اختلاط
قبل از هرگونه اختلاط انجام آزمایش اختلاط پذیری ضروری است.

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105