تری کلرفن

تری کلرفن

تری کلرفن


نام تجاری: دیپترکس
فرمولاسیون: 80% SP
دوره کارنس: 7 روز

معرفی:
حشره کشی است از گروه ارگانوفسفره دارای اثر گوارشی قوی، اثر تماسی و تا اندازه ای اثر تدخینی می باشد. این حشره کش غیر سیستمیک و دارای تاثیر ضربه ای و فوری است. این حشره کش مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد. طیف اثر آن وسیع و برای کنترل انواع مختلفی از آفات نظیر لارو پروانه ها، سوسک ها، سن ها، مگس ها و ... بکار می رود. از طریق برگ ها و ریشه ها به داخل گیاه نفوذ می کند.

مکانیسم اثر:
سم تری کلرفن مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد.

موارد مصرف:
گندم و جو، برنج، سویا کلم پیاز، نارون، نخود و سبزی و جالیز

دستور مصرف:
در مورد پوستخوار نارون بصورت سمپاشی درختان تله با مصرف 250 تا 300 گرم سم و 2/5 لیتر نفت و 250 گرم صابون در 100 لیتر آب.

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105