تیوفانات متیل

تیوفانات متیل

تیوفانات متیل


نام تجاری: توپسین ام
فرمولاسیون: 70% WP
دوره کارنس: ----

معرفی:
تیوفانات متیل قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزو ایمیدازول بوده که از راه ریشه ، برگ جذب شده و طیف وسیعی از عوامل بیماری زا در محصولات مختلف کنترل می کند. تیوفانات متیل بسته به نوع بیماری و محصول به اشکال مختلف از جمله ضدعفونی بذور و نشاء ها ، ضدعفونی میوه ( غوطه ور ساختن در محلول سمی ) کاربرد خاکی و پاشش روی شاخ و برگ قابل مصرف است.

مکانیسم اثر:
جلوگيري از سنتز بتا توبولين

موارد مصرف :
پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی.

مورد مصرف میزان مصرف
ضدعفونی بذور 150 گرم در هر 100 کیلوگرم بذر
لکه سیاه سیب 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
لکه سیاه گلابی 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
لکه سفید گلابی 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
پوسیدگی قهوه ای هلو 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
سفیدک درختان میوه 50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
مورد مصرفضدعفونی بذور
میزان مصرف150 گرم در هر 100 کیلوگرم بذر
مورد مصرفلکه سیاه سیب
میزان مصرف50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
مورد مصرفلکه سیاه گلابی
میزان مصرف50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
مورد مصرفلکه سفید گلابی
میزان مصرف50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
مورد مصرفپوسیدگی قهوه ای هلو
میزان مصرف50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب
مورد مصرفسفیدک درختان میوه
میزان مصرف50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب


قابلیت اختلاط
----

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105