شرایط احداث باغ

شرایط احداث باغ

شرایط لازم برای احداث باغ :
1- شرایط آب و هوایی  2- انتخاب خاک  3- انتخاب منطقه (موقعیت منطقه)   -4 انتخاب رقم  5- عوامل اقتصادی
برای خواندن ادامه مقاله فایل PDF زیر را مطالعه کنید .
بیماریها شرایط لازم برای احداث باغ
آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105