مالاتیون

مالاتیون

مالاتیون


نام تجاری: مالتوس
فرمولاسیون: 57% EC
دوره کارنس: ----

معرفی:
اين آفت کش در بازار با نام مالتوس 57 EC% وجود دارد. اين حشره‌کش از گروه سموم فسفره آلي(Organophosphorus) با خاصيت تماسي، گوارشي، تدخيني و غير سيستميک است که داراي طيف حشره کشي بسيار وسيع مي باشد. همچنين اين سم بصورت فرمولاسيون هاي مختلفي مانند EC, WP , DP , UL و غيره توليد مي‌گردد. مالاتيون عليه آفات غلات، درختان ميوه سردسيري، زنجره ميوه خوار و شپشک خرما، مگس چغندرقند، مگس گيلاس، آفات سبزي جات، صيفي جات و جاليز، شپشک و شته هاي مرکبات، پسيل زيتون، آفات يونجه، ملخ آسيايي نيشکر، شته رز و کاج، آفات انباري غلات و حبوبات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مکانیسم اثر:
مالاتیون حشره کش و کنه کشي است از گروه ارگانوفسفره ها با خاصيت غير سيستميک و اثر تماسي، گوارشي و تدخيني که توانايي آن در مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران است. چون آنزيم كولين استراز لازم براي تجزيه استيل كولين در فضاي بين سيناپسي و حذف اين تحريك مستمر بواسطه مالاتيون بلوكه شده است. براي اينکه اين ترکيب تاثير خود را از طريق مهار اين آنزيم اعمال نمايد مي بايست از طريق متابوليسم اکسيداتيو فعال شود تا قادر به مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي جانوران گردد.

موارد مصرف:
خرما، درختان میوه سردسیری، مرکبات، زیتون، غلات و نیشکر

نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
خرما زنجره میوه خوار و شپشک 2.5 تا 3 لیتر در هزار
درختان میوه سردسیری مگس گیلاس 1 تا 2 لیتر در هزار
مرکبات شپشک و شته 3 در هزار
زیتون پسیل زیتون 2.5 در هزار
رز و کاج و پیاز شته رز و شته کاج 2 در هزار
چای شپشک آرد آلوی چای 2 در هزار
یونجه آفات 3 لیتر در هکتار
غلات ملخ 0/7 تا 1.5 لیتر در هکتار
سبزی و جالیز آفات 1 تا 1.5 لیتر در هکتار
نیشکر ملخ آسیایی تا 2.5 لیتر در هکتار
نام محصولخرما
موارد مصرفزنجره میوه خوار و شپشک
میزان مصرف2.5 تا 3 لیتر در هزار
نام محصولدرختان میوه سردسیری
موارد مصرفمگس گیلاس
میزان مصرف1 تا 2 لیتر در هزار
نام محصولمرکبات
موارد مصرفشپشک و شته
میزان مصرف3 در هزار
نام محصولزیتون
موارد مصرفپسیل زیتون
میزان مصرف2.5 در هزار
نام محصولرز و کاج و پیاز
موارد مصرفشته رز و شته کاج
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولچای
موارد مصرفشپشک آرد آلوی چای
میزان مصرف2 در هزار
نام محصولیونجه
موارد مصرفآفات
میزان مصرف3 لیتر در هکتار
نام محصولغلات
موارد مصرفملخ
میزان مصرف0/7 تا 1.5 لیتر در هکتار
نام محصولسبزی و جالیز
موارد مصرفآفات
میزان مصرف1 تا 1.5 لیتر در هکتار
نام محصولنیشکر
موارد مصرفملخ آسیایی
میزان مصرفتا 2.5 لیتر در هکتار


قابلیت اختلاط
مالاتیون با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط بوده، ولي با ترکيبات قليايي و ترکيبات پايدار از نظر باقيمانده ناسازگار است. همچنين در صورت مصرف صحيح روي موارد ذکر شده خطر گياهسوزي روي محصول ندارد ولي صيفي جات گلخانه اي، گياهان زينتي، بعضي از واريته هاي سيب، گلابي، انگور و لوبيا تا حدي به اين سم حساسيت دارند.

ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105