نمایشگاه تخصصی كشاورز‫ی‬‎ قائمشهر - آبان ٩٦

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105