هالوکسی فوب آر - متیل

هالوکسی فوب آر - متیل

هالوکسی فوب آر - متیل


نام تجاری: گالانت سوپر
فرمولاسیون: 10.8% EC
دوره کارنس: 28 روز
معرفی:
هالوکسی فوپ ار متیل علف کشی است از گروه شیمیایی 2،4 آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید که برای کنترل پس از رویش طیف وسیعی از غلفهای هرز نازک برگ یکساله و چند ساله در زراعت های پهن برگ باغات به کار می‌رود.
مکانیسم اثر:
این علف کش موجب مختل شدن آنزیم سازنده اسیدهای چرب شده و به دلیل فعالیت باقیمانده آن در خاک، علف های هرزی که دیرتر جوانه می‌زنند را نیز کنترل می‌نماید. این علف کش انتخابی و سیستمیک بوده و سریعا از طریق کوتیکول گیاه جذب می‌گردد و بلافاصله از برگها به نوک ریشه و ریزومها انتقال می‌یابد. محل اصلی فعالیت این علف کش بافتهای مریستمی می‌باشد و تاثیر آن هنگامی که علف های هرز جوان در حال رشد هستند به مراتب بیشتر است. البته گیاهان هرز بزرگتر معمولا با افزایش میزان دز مصرفی کنترل می‌شود.

موارد مصرف:
چغندر قند، پیاز و کلزا

دستور مصرف:
نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
چغندر قند علیه علف های هرز باریک برگ 0/75 تا یک لیتر در هکتار
پیاز علیه علف های هرز باریک برگ 0/6 تا 0/75 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز (یکساله یا دائمی) و شدت آلودگی در مزارع پیاز
کلزا علیه علف های هرز باریک برگ 0/5 تا 0/7 لیتر در هکتار

نام محصولچغندر قند
موارد مصرفعلیه علف های هرز باریک برگ
میزان مصرف0/75 تا یک لیتر در هکتار
نام محصولپیاز
موارد مصرفعلیه علف های هرز باریک برگ
میزان مصرف0/6 تا 0/75 لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز (یکساله یا دائمی) و شدت آلودگی در مزارع پیاز
نام محصولکلزا
موارد مصرفعلیه علف های هرز باریک برگ
میزان مصرف0/5 تا 0/7 لیتر در هکتار

قابلیت اختلاط:
هالوکسی فوپ آر متیل با باریک برگ کشها و همچنین با پهن برگ کشهایی که به صورت بعد از رویش مصرف می‌گردند، قابل اختلاط می‌باشد.
ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.


آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105