گلایفوزیت

گلایفوزیت گلایفوزیت

گلایفوزیت


نام تجاری: راندآپ
فرمولاسیون: 41% SL
دوره کارنس:
معرفی:
گلایفوزیت علفکشی است از گروه اسید فسفونیک که برای کنترل گیاهان هرز یکساله و چند ساله در باغات و زمینهای زراعی و غیر زراعی استفاده می‌شود. این ترکیب در خاک توسط میکروارگانیزم ها تجزیه شده و در صورت تماس با خاک به سرعت خواص خود را از دست می‌دهد.
مکانیسم اثر:
گلایفوزیت علف کشی است سیستمیک و عمومی که پس از سبز شدن علف هرز استفاده می‌شود. این ترکیب از طریق برگها و قسمت های سبز گیاه جذب شده و روی آنزیم های مختلف اثر می‌کند و در تشکیل اسید های آمینه و سایر ترکیبات شیمیایی داخلی گیاه ایجاد اختلال می‌کند. لازم به ذکر است اثر گلایفوزیت یک هفته تا ده روز پس از سمپاشی کامل می‌شود و برای مشاهده کارایی لازم باید عمل سمپاشی در دوره رشد و فعالیت گیاه هرز انجام شود.

موارد مصرف:
درختان میوه و نیشکر.

دستور مصرف:
نام محصول نوع علف هرز میزان و زمان مصرف
درختان میوه علف های هرز یکساله و دائمی 4 تا 12 لیتر در هکتار بسته به نوع علف های هرز و حداکثر فعالیت علف هرز
نیشکر علف های هرز یکساله و دائمی 1 تا 2 درصد بعد از رویش علفها به صورت لکه ای

نام محصولدرختان میوه
نوع علف هرزعلف های هرز یکساله و دائمی
میزان و زمان مصرف4 تا 12 لیتر در هکتار بسته به نوع علف های هرز و حداکثر فعالیت علف هرز
نام محصولنیشکر
نوع علف هرزعلف های هرز یکساله و دائمی
میزان و زمان مصرف1 تا 2 درصد بعد از رویش علفها به صورت لکه ای

قابلیت اختلاط:
این ترکیب را نباید با سموم دیگر به خصوص علفکشها، کود های شیمیایی مخلوط نمود.
ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105