اکسی کلرور مس

 اکسی کلرور مس

اکسی کلرور مس

نام تجاری: کوپراویت
فرمولاسیون: 35% WP
دوره کارنس: 14 روز
معرفی:
اکسی کلرورمس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی بوده که به صورت پودر قابل اختلاط با آب جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می شود. این ترکیب در آب و حلال های آلی به مقدار کم حل می شود ولی در اسیدهای قوی معدنی با تولید نمک حل می‌شود. در محیط های خنثی بسیار پایدار است. این قارچکش جهت کنترل طیف وسیعی از بیماریهای درختان میوه سرد سیری، هسته دار، سبزی و صیفی، مرکبات، نخیلات و گردو به کار برده می شود.
مکانیسم اثر:
کوپراکسی کلراید قارچکش و باکتری کش حفاظتی بوده و به علت میل ترکیبی بالایی که با گروه کربوکسیل و آمین دارد با پروتئینها واکنش داده و به عنوان یک عامل بازدارنده آنزیم عمل می کند، این ترکیب جذب اسپورهای در حال جوانه زنی شده و تا زمانیکه غلظت آن به حد کشندگی اسپور رسید موجب نابودی آن میگردد، ولی عمده اثر ان در ممانعت از جوانه زنی اسپور و رشد قارچ است. اکسی کلررور مس سبب اختلال عمومی در متابولیسم سلولی و رسوب پروتئین ها می شود.
موارد مصرف:
گوجه فرنگی و سیب زمینی، سبزیجات و جالیز، مرکبات، نخیلات و درختان میوه سردسیری
دستور مصرف:
نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
گوجه فرنگی و سیب زمینی سفیدک دروغی 3 در هزار
سبزیجات و جالیز سفیدک داخلی 1 تا 2 لیتر در هکتار
مرکبات گموز دوغاب 1 درصد
نخیلات پوسیدگی گل آذین خرما محلول 2 در هزار
درختان میوه سردسیری مومیایی و پیچیدگی برگ هلو 3 در هزار
نام محصولگوجه فرنگی و سیب زمینی
موارد مصرفسفیدک دروغی
میزان مصرف3 در هزار
نام محصولسبزیجات و جالیز
موارد مصرفسفیدک داخلی
میزان مصرف1 تا 2 لیتر در هکتار
نام محصولمرکبات
موارد مصرفگموز
میزان مصرفدوغاب 1 درصد
نام محصولنخیلات
موارد مصرفپوسیدگی گل آذین خرما
میزان مصرفمحلول 2 در هزار
نام محصولدرختان میوه سردسیری
موارد مصرفمومیایی و پیچیدگی برگ هلو
میزان مصرف3 در هزار


قابلیت اختلاط:
کوپراکسی کلراید در دز توصیه شده روی گیاهان مذکور گیاهسوزی ندارد. به استثنای سیب زمینی که در برخی شرایط ایجاد گیاهسوزی می کند. روی برخی از واریته های سیب ممکن است ایجاد زنگار کند. اختلاط این ترکیب با ترکیبات جیوه ای، DNOC، لایم سولفور و قارچکش های آلی گوگردی یا دیتیوکارباماتها نیاز به آزمایش مخلوط حاصله دارد. در محیطهای خنثی بسیار پایدار ولی در برابر حرارت به صورت مخلوط با سایر قارچکشها و حشره کش های خنثی یا کمی قلیایی تجزیه شده و اکسید تولید می کند.
ملاحظات عمومی:
قبل از مصرف سم، برچسب آن را به دقت مطالعه نمایید.
جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت نمایید
فروش این سم بدون نسخه گیاه پزشک ممنوع است.

آمل , خیابان امام خمینی , آفتاب ۱۷ , ساختمان حدادی , طبقه دوم 011-44152108 011-44152105